Kontakt

Prevádzkovateľ e-shopu:

PYRO LED s.r.o

 

Sídlo spoločnosti

Červeného Kríža 67/18, 029 01 Námestovo

 

Telefón: 0902 593 399, 0911 561 898

E-mail: info@pyrotechnika.trade

 
 

IČO: 50721755 
DIČ: 2120452796

Číslo účtu: 51 3102 5841/0900 

IBAN SK13 0900 0000 0051 3102 5841  
BIC (SWIFT) GIBSKBX

 

Spoločnosť PYRO LED s.r.o, prevádzkovateľ internetového obchodu www.pyrotechnika.trade, je zapísaná na živnostenskom úrade v Námestove.

Číslo živnostenského registra: 560-12675